Ondernemers mogen vanaf 2018 op een enkele elektriciteitsaansluiting twee verschillende zakelijke energieleveranciers contracteren. Dit heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten. Voorheen waren daar twee aansluitingen voor nodig, maar met deze regeling bespaart een bedrijf op de kosten voor een extra aansluiting. Een interessante ontwikkeling voor bedrijven (die ook geldt voor consumenten), want het betekent meer keuzevrijheid en bevordert de duurzame energietransitie.

Bedrijven die zelf stroom opwekken met zonnepanelen of een windmolen geven al langer aan dat zij behoefte hebben om zelf te bepalen bij welke leverancier zij klant worden voor hun energielevering en bij welke voor de teruglevering. Met het besluit van de ACM is dit vanaf nu mogelijk. Ziet u een scherp leveringstarief bij leverancier A en een hoge terugleververgoeding bij leverancier B? Dan sluit u die vanaf 2018 beide af zonder dat de installatie van een tweede elektriciteitsaansluiting nodig is. Dit is een goede ontwikkeling, want waarom zou een ondernemer wel vrij zijn in de keuze bij wie hij energie afneemt, maar niet in de keuze aan wie hij teruglevert? Die keuzevrijheid zou ook gangbaar moeten zijn voor de partij die investeert in het lokaal opwekken van duurzame energie. Oud-directeur van Alliander Paul Corton zei hierover in Energeia: “Je mag wel kiezen bij welke bakker je je brood koopt, maar je mag niet kiezen om bij de ene bakker roggebrood te kopen en bij de andere bakker witbrood.”

Nu de ACM het pad heeft vrijgemaakt om vanaf 2018 meerdere energieleveranciers op één aansluiting te contracteren, willen zij de decentrale productie van duurzame energie bevorderen. Meer keuzevrijheid voor bedrijven en consumenten was ook een belangrijke reden voor het besluit en tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen energieleveranciers toe. Al met al moet dit leiden tot een toename van de duurzame energietransitie.

Hoe werkt deze ontwikkeling in de praktijk?
Als u twee energieleveranciers contracteert, volstaat een enkele elektriciteitsaansluiting, maar zijn wel twee allocatiepunten nodig: een primaire en een secundaire allocatiepunt. Een allocatiepunt is een virtueel punt waarbij de overdracht van energie tussen het net naar de elektriciteitsaansluiting plaatsvindt. Het primaire allocatiepunt bevindt zich altijd bij deze aansluiting. Beide allocatiepunten hebben dezelfde eigenschappen als een elektriciteitsaansluiting zoals een unieke EAN-code. Bij het extra allocatiepunt is daarom wel een extra elektriciteitsmeter nodig zodat uw leveranciers exact kunnen bijhouden hoeveel energie uw bedrijf afneemt en wat de eventuele teruglevering is.

Hoe stap ik over met twee zakelijke energieleveranciers op één aansluiting?
Een nieuw zakelijk energiecontract afsluiten als u twee leveranciers heeft, verschilt niet van een overstap bij één leverancier doordat de allocatiepunten ieder een unieke EAN-code hebben. Aan de hand van die code ziet de energieleverancier precies welk energiecontract stopgezet moet worden en daarom is het overstapmoment van beide contracten niet afhankelijk van elkaar. Overigens geldt voor kleinzakelijke klanten dat de nieuwe energieleverancier het contract opzegt bij de oude leverancier. Grootzakelijke klanten zeggen zelf hun energiecontract op.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Stuur ons een kopie van uw jaarnota en u krijgt meteen een bespaaradvies! De energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd, processen als overstappen zijn goed geregeld en staan onder toezicht. Technische hordes zijn er dus niet. Bespaar ook!